Designer Dashboard

-  the art of visualising your data  -

We helpen mensen hun bedrijf beter te zien, door schitterend mooie en functionele dashboards 
voor hen te ontwerpen, die van hun data waardevolle informatie maken.

Excel

Heb je ook zulke mooie Excel werkbladen? Waar zo ontzettend veel uren werk in zitten? En toch het gevoel dat je nog niet echt weet wat je weten wilt... 

Laat een dashboard over je Excel werkblad heen bouwen. Dat geeft inzicht! Dat laat je zien!

Vraag de specialist om even met je mee te kijken naar jouw Excel werkblad en jou een voorstel te doen voor een helder, mooi en goed leesbaar dashboard.

Dashboard

Één oogopslag, en je ziet wat je moet zien. Over één thema: je financiën bijvoorbeeld, of de voorraad-bewegingen, de verkoopomzet, de CO2-footprint van je bedrijf of de prestaties van je productie- of service-afdeling.

Een dashboard per thema dat voor jouw bedrijf er toe doet. Heldere grafieken, eenvoudig, goed leesbaar, zonder opsmuk. Duidelijke indicatoren waarvan jij weet wat ze voor jou betekenen. En hoe je er op moet reageren.

KPI's

Een KPI-dashboard met Kritieke Prestatie-Indicatoren zegt iets over jouw bedrijfsvoering. Hoe doen we het? De KPI’s kunnen zowel financieel als operationeel zijn. De indicatoren geven een beeld van effectiviteit en efficiency van de dagelijkse uitvoering van de processen. Zij geven richting aan verbetering en verandering. 

Goede KPI’s sluiten aan bij de strategie en zorgen voor focus en rust. Weten dat je met de ‘juiste’ dingen bezig bent.


Voorbeelden

Dashboards die wij voor onze klanten ontworpen en gebouwd hebben:

Dashboard gebaseerd op KPI register

Een productie-organisatie die een juiste verhouding wil krijgen in de kosten van direct productieve en indirecte uren, en tevens de logistieke kosten in de hand wil houden, dacht na over KPI's en liet ons hiervoor een dashboard ontwerpen en bouwen.

Het dashboard wordt gebruikt in het overleg met de productie-operators, zodat iedereen hetzelfde beeld ziet van de stand van zaken en over dezelfde cijfers praat.

KPI dashboard

Kosten-dashboard op basis van Excel

Leakage dashboard

Een uitgebreid overzicht in Excel met diepgaande analyse van verliesposten ('leakage-factors' genoemd), bevatte zoveel data dat het niet meer te overzien was en dus geen informatie meer gaf.

Wij hebben er voor deze klant een dahboard overheen gebouwd dat de verliesposten groepeert per soort en die de ergste er direct uit laat springen.


Een dashboard  zegt meer dan duizend cijfers!

Succesfactoren bij het werken met een management dashboard:

  • Het dashboard moet in één oogopslag op het scherm laten zien wat goed gaat en waar aandacht vereist is.

  • De lay-out moet de lezer helpen te bepalen wat hij in welke volgorde moet bekijken.

  • Cijfers bevatten zowel maand- als cumulatieve cijfers.

  • En het is onmiddellijk zichtbaar wat de mate van afwijking is ten opzichte van het doel of de norm en wat de trend is.

  • Gebruik kleuren die relevant zijn. Bij voorkeur alleen rood en oranje bij afwijkingen. Laat groen gewoon weg als het resultaat beter is dan de norm.

  • Plaats grafieken en diagrammen die goed leesbaar zijn.

  • Beperk het gebruik van stoplichten, brandstofwijzers, uitslagmeters en ingewikkelde grafische afbeeldingen; dat leidt nodeloos af.

  • Regel dat de data van de KPI’s tijdig, betrouwbaar en consistent worden aangeleverd.

KPI Scorecard

Een dashboard is er voor het communiceren van de bedrijfsresultaten. Het is de spiegel van de bedrijfsvoering.
Het ontwerpen van een dashboard is geen wedstrijd welke BI-tool de mooiste grafieken levert; het gaat er om dat er effectief mee gestuurd kan worden.


Esthetisch

Een harmonieuze vormgeving van een dashboard - indeling, kleurstelling, letterypes, afbeeldingen - maakt dat het prettig is om ernaar te kijken. Een lelijk dashboard nodigt niet uit en de aangeboden informatie dringt dan niet tot je door. Een mooi, harmonieus dashboard straalt rust en kracht uit en je weet direct wat het je vertelt.

Functioneel

De informatie op een dashboard is op één thema gericht. De onderwerpen horen functioneel bij elkaar. De KPI's van een afdeling bij elkaar op één dashboard geven een duidelijk totaaloverzicht van de performance van die afdeling. Daarachter kunnen gespecialiseerde dashboards inzicht geven in kosten, of tijdsbesteding, of...

Dashboard prijzen

Gebruik, automatische updates, service en onderhoud zijn het eerste jaar gratis.
Je betaalt alleen de eenmalige kosten voor het ontwerpen en bouwen van je dashboard en het koppelen aan je databron(nen). Je dashboard staat in de cloud en is ten allen tijde overal toegankelijk met de internet browser op je pc, laptop, tablet en smartphone. Je dashboard wordt wekelijks (of vaker als jij dat wilt) automatisch bijgewerkt met de laatste cijfers uit jouw Excel werkblad(en). Geen omkijken naar! 
Na het eerste jaar betaal je €25,-/mnd voor gebruik, automatische updates, service en onderhoud.

Eenmalige kosten:
Een dashboard, op basis van Excel: € 250,- *
Balanced Scorecard (5 dashboards) € 1.000,- **

* Een standaard dashboard dat we vooraf in overleg met jou ontwerpen op basis van jouw eigen Excel werkblad(en). Wanneer jouw wensen tot een ingewikkeld en dus duurder dashboard leiden, stemmen we dat vooraf met jou af.

** Een set Balanced Scorecard dashboards is gebaseerd op de Balanced Scorecard van Kaplan en Norton, met 4 perspectieven, toegepast op jouw bedrijf door Eldert de Jager van FenMen. De set bestaat uit 1 KPI Scorecard die voor elk van de vier perspectieven de drie belangrijkste KPI's laat zien. Dus maximaal 12 indicatoren. Verder bevat de set een dashboard voor elk perspectief met grafieken en waarden van de huidige maand, en cumulatieven.

Cor Berkelaar designs dashboards

Cor Berkelaar is gespecialiseerd in het visualiseren van bedrijfsinformatie. Hij heeft 15 jaar ervaring met ERP software (verkoop, implementatie en ontwerp). Als ICT consultant met specialisatie Business Intelligence heeft hij bij tientallen bedrijven in de keuken mogen kijken en gezien hoe sterk bedrijfsprocessen afhankelijk zijn van goede informatie-overdracht tussen mensen. En dus ook de resultaten!

Daarna is hij nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de integrale Business Intelligence cockpit Magus. Deze software, gebaseerd op de opbouw van het universum, helpt individuen, teams, managers en bedrijven om hun werkzaamheden en resultaten te verbeteren. Vanhieruit weet hij uitstekend te analyseren welke informatie relevant is en hoe je deze het beste kunt visualiseren. Want een goed dashboard zegt meer dan duizend cijfers!

In zijn netwerk kan Cor Berkelaar diverse specialismen aanspreken en inzetten, zoals strategy consultants, business proces consultants, datawarehouse specialisten, financiele specialisten en bedrijfspsychologen. Zo werkt Cor nauw samen met Eldert de Jager van Fenmen B.V. en Remco van Veen van Syntact B.V. om bedrijven en teams te helpen verbetering te realiseren in hun strategie, processen en resultaten.

In zijn eigen bedrijf Designer Dashboard ontplooit Cor Berkelaar zijn specialisme: het visualiseren van informatie die, zonder dat je dat weet, in jouw bedrijf in diverse databronnen besloten ligt. Veel mensen houden gegevens bij in Excel werkbladen en eenvoudige zelfgemaakte bestanden. De data die zo her en der ligt opgeslagen bevat zeer waardevolle informatie voor je bedrijf, maar je weet dit niet. Cor kijkt samen met jou naar je bedrijfsstrategie en naar deze databronnen om zo samen boven water te krijgen welke informatie je nodig hebt en waar in de data-berg deze verscholen ligt.

Het Kompas wijst de weg

Eldert de Jager is een doortastende Finance Professional met een uitstekende staat van dienst in uiteenlopende branches en bedrijfsmodellen. Hij is in staat om de juiste verbinding te leggen tussen cijfers en organisatie.

Eldert de Jager is auteur van 'Het Kompas' waarin hij het 10-stappenplan uiteenzet om grip op je organisatie te krijgen met behulp van Kritische Prestatie Indicatoren. Het 10-stappenplan dient om vanuit de bedrijfsstrategie te komen tot sturing met KPI's. 

Eldert is werkzaam op het gebied van financieel management en controlling. Hij is gedegen vakbekwaam op het gebied van het managen van de financiële taken en accounting, ontwerpen en besturen van processen die voorzien in de juiste informatie, ontwikkelen van de financiële strategie, verzorgen van interne- en externe rapportages en beheer van de geldstromen en ondernemingsfinancierig.
Hij was betrokken bij het opzetten van nieuwe Management Informatie Systemen, verbeteren van de planning en controlcirkel, invoeren van liquiditeitsplanningen, implementatie van ERP-systemen, waardebepalingen in het kader van acquisities, desinvesteringstrajecten, kwaliteitszorg en projecten om bedrijfsonderdelen te verbeteren of de winstgevendheid te herstellen.

Wil je hier meer van weten neem dan direct contact op met Eldert de Jager via de website van Fenmen, of bel onderstaand telefoonnummer. Als je aan de gang gaat met het 10-stappenplan van Het Kompas, dan kunnen wij je voorzien van de bijbehorende Balanced Scorecard dashboards.